Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution - Khuyến Mãi Tiền Cược Miễn Phí