Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution - Cổng Game Xanh Chín